پروفایل آکادمی برزیل به مربیگری ʂÅℬℰℛ
آکادمی برزیل
امتیاز کل :
۲۸۰۴
برد:
۳۳۷۵
باخت:
۶۷۱
مساوی:
۸۵۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
ʂÅℬℰℛ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۹/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۰۳
تعداد بازدید:
۸۹۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی