پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۵۰۶۶
برد:
۶۳۸۸
باخت:
۸۴۴
مساوی:
۶۶۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۱۶۵۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 35
    ۳۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای