پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۵۸۵۳
برد:
۷۲۰۸
باخت:
۹۳۸
مساوی:
۷۴۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۱
تعداد بازدید:
۱۶۸۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 54
    ۵۴ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی