پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۵۳۶۴
برد:
۶۷۶۶
باخت:
۸۸۴
مساوی:
۶۸۹
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۱۶۶۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 48
    ۴۸ بار دومی
  • 41
    ۴۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب