پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۵۷۰۲
برد:
۷۱۷۲
باخت:
۹۲۰
مساوی:
۷۱۸
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۱۶۷۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای