پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۴۹۹۵
برد:
۶۲۷۹
باخت:
۸۳۲
مساوی:
۶۵۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۶
تعداد بازدید:
۱۶۵۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای