پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۴۸۸۸
برد:
۶۱۷۰
باخت:
۸۲۰
مساوی:
۶۵۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۶۴۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای