پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۵۱۵۵
برد:
۶۴۸۳
باخت:
۸۵۳
مساوی:
۶۶۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۵
تعداد بازدید:
۱۶۶۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 48
    ۴۸ بار دومی
  • 35
    ۳۵ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب