پروفایل قلعه مخوف به مربیگری جمیزباند
قلعه مخوف
امتیاز کل :
۵۵۳۵
برد:
۶۹۷۶
باخت:
۹۰۳
مساوی:
۷۰۲
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
جمیزباند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۱۶۷۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 49
    ۴۹ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی