پروفایل قسطنطنیه1 به مربیگری وحید
قسطنطنیه1
امتیاز کل :
۲۶۱۴
برد:
۶۴۵
باخت:
۴۸۳
مساوی:
۴۲۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
وحید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۲/۱۰
تعداد بازدید:
۶۵۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی