پروفایل ارآبه کیآرش به مربیگری جرآرد مآدیان
ارآبه کیآرش
امتیاز کل :
۳۰۶۸
برد:
۲۵۴۴
باخت:
۴۴۰
مساوی:
۴۱۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
جرآرد مآدیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۱۳۷۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر
چمن
نوع معمولی