پروفایل میلان ای سی به مربیگری یاشا
میلان ای سی
امتیاز کل :
۷۶۵۶
برد:
۲۳۷۸
باخت:
۱۱۱۹
مساوی:
۷۰۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
یاشا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تعداد بازدید:
۲۰۵۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 71
    ۷۱ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی