پروفایل میلان ای سی به مربیگری یاشا
میلان ای سی
امتیاز کل :
۷۵۱۲
برد:
۲۳۵۵
باخت:
۱۰۹۸
مساوی:
۶۸۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
یاشا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تعداد بازدید:
۲۰۴۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی