پروفایل عقاب اوکلوهاما به مربیگری کآووووو
عقاب اوکلوهاما
امتیاز کل :
۳۰۵۳
برد:
۱۸۲۷
باخت:
۵۰۴
مساوی:
۴۱۹
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
سانتر
کآووووو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۷/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۴۸۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی