پروفایل پیروری سرایان به مربیگری مورینیو
پیروری سرایان
امتیاز کل :
۲۵۴۹
برد:
۳۹۰
باخت:
۴۵۳
مساوی:
۳۴۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۷/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۲۹
تعداد بازدید:
۴۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر