پروفایل لاکپشتای نینجا به مربیگری 355835
لاکپشتای نینجا
امتیاز کل :
۴۲۱۰
برد:
۱۷۵۹
باخت:
۵۳۰
مساوی:
۴۳۸
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
355835
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۹/۱۲
تعداد بازدید:
۳۱۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی