پروفایل گاما تبریز به مربیگری مسعود
گاما تبریز
امتیاز کل :
۷۱۶۱
برد:
۱۳۸۷
باخت:
۱۰۳۵
مساوی:
۵۶۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
تعداد بازدید:
۲۹۱۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر