پروفایل گاما تبریز به مربیگری مسعود
گاما تبریز
امتیاز کل :
۷۳۰۲
برد:
۱۴۰۸
باخت:
۱۰۵۴
مساوی:
۵۸۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۰۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 71
    ۷۱ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر