پروفایل گاما تبریز به مربیگری مسعود
گاما تبریز
امتیاز کل :
۶۸۸۵
برد:
۱۳۴۵
باخت:
۹۸۷
مساوی:
۵۳۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۱۰
تعداد بازدید:
۲۶۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب