پروفایل گاما تبریز به مربیگری مسعود
گاما تبریز
امتیاز کل :
۶۹۸۵
برد:
۱۳۶۱
باخت:
۹۹۷
مساوی:
۵۴۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مسعود
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
تعداد بازدید:
۲۷۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی