پروفایل ارسنال مدعی به مربیگری ونگر
ارسنال مدعی
امتیاز کل :
۱۷۸۸
برد:
۳۱۵
باخت:
۲۴۸
مساوی:
۲۶۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
ونگر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۴/۰۷
تعداد بازدید:
۱۱۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط