پروفایل کوجلی 14 به مربیگری مجید آلفردو
کوجلی 14
امتیاز کل :
۴۱۴۲
برد:
۱۶۷۷
باخت:
۵۸۲
مساوی:
۴۸۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
مجید آلفردو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۲۰
تعداد بازدید:
۳۸۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی