پروفایل خارگوت به مربیگری عماد اسدی
خارگوت
امتیاز کل :
۷۸۶۴
برد:
۲۲۴۶
باخت:
۱۳۳۲
مساوی:
۶۳۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
عماد اسدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۵۰۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 73
    ۷۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای