پروفایل خارگوت به مربیگری عماد اسدی
خارگوت
امتیاز کل :
۷۶۶۷
برد:
۲۱۹۰
باخت:
۱۳۰۵
مساوی:
۶۲۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
عماد اسدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۴۸۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 73
    ۷۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای