پروفایل لیورپول 90 به مربیگری 94776
لیورپول 90
امتیاز کل :
۸۱۱
برد:
۱۳۳
باخت:
۱۴۹
مساوی:
۱۱۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
94776
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۳/۲۴
تعداد بازدید:
۳۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط