پروفایل سرخ پوشان مخوف به مربیگری علی
سرخ پوشان مخوف
امتیاز کل :
۲۲۸۹
برد:
۱۷۰۰
باخت:
۳۷۶
مساوی:
۳۳۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تعداد بازدید:
۵۰۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط