پروفایل ملوان2001 به مربیگری مری
ملوان2001
امتیاز کل :
۰
برد:
۱
باخت:
۲۵۱۱
مساوی:
۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
مری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۲۴
تعداد بازدید:
۲۴۰۵
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!