پروفایل خطاکاران دو به مربیگری مح سور
خطاکاران دو
امتیاز کل :
۳۵۹۹
برد:
۳۴۱۴
باخت:
۱۹۶۹
مساوی:
۵۳۹
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مح سور
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۹۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 39
  ۳۹ بار قهرمانی
 • 31
  ۳۱ بار دومی
 • 24
  ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!