پروفایل خطاکاران دو به مربیگری مح سور
خطاکاران دو
امتیاز کل :
۳۶۸۳
برد:
۳۵۴۸
باخت:
۱۹۸۱
مساوی:
۵۴۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مح سور
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۲۹۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 40
  ۴۰ بار قهرمانی
 • 32
  ۳۲ بار دومی
 • 24
  ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!