پروفایل خطاکاران دو به مربیگری مح سور
خطاکاران دو
امتیاز کل :
۳۷۶۶
برد:
۳۶۳۳
باخت:
۱۹۹۵
مساوی:
۵۵۵
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مح سور
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۳۰۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 40
  ۴۰ بار قهرمانی
 • 32
  ۳۲ بار دومی
 • 24
  ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!