پروفایل خطاکاران دو به مربیگری مح سور
خطاکاران دو
امتیاز کل :
۴۰۹۰
برد:
۴۰۷۹
باخت:
۲۰۳۳
مساوی:
۵۸۲
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مح سور
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۳۲۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 43
  ۴۳ بار قهرمانی
 • 34
  ۳۴ بار دومی
 • 25
  ۲۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!