پروفایل خطاکاران دو به مربیگری مح سور
خطاکاران دو
امتیاز کل :
۴۲۴۸
برد:
۴۲۷۹
باخت:
۲۰۴۴
مساوی:
۶۰۱
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مح سور
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۳۲۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 45
  ۴۵ بار قهرمانی
 • 36
  ۳۶ بار دومی
 • 26
  ۲۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!