پروفایل خطاکاران دو به مربیگری مح سور
خطاکاران دو
امتیاز کل :
۳۹۰۳
برد:
۳۸۴۶
باخت:
۲۰۱۹
مساوی:
۵۷۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مح سور
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
تعداد بازدید:
۳۱۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۲
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 41
  ۴۱ بار قهرمانی
 • 33
  ۳۳ بار دومی
 • 24
  ۲۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!