پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری گارسیا لورکا
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۴۰۰۲
برد:
۱۴۴۶
باخت:
۲۲۳۰
مساوی:
۱۳۳۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
گارسیا لورکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۴۷۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 35
  ۳۵ بار قهرمانی
 • 30
  ۳۰ بار دومی
 • 38
  ۳۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی