پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری گارسیا لورکا
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۳۴۸۷
برد:
۱۲۸۹
باخت:
۱۸۹۲
مساوی:
۱۲۷۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
گارسیا لورکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۶
تعداد بازدید:
۴۲۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 30
  ۳۰ بار قهرمانی
 • 26
  ۲۶ بار دومی
 • 33
  ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی