پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری گارسیا لورکا
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۳۵۹۴
برد:
۱۳۲۲
باخت:
۱۹۳۹
مساوی:
۱۲۸۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
گارسیا لورکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
تعداد بازدید:
۴۳۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 31
  ۳۱ بار قهرمانی
 • 27
  ۲۷ بار دومی
 • 34
  ۳۴ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب