پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری گارسیا لورکا
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۳۶۹۴
برد:
۱۳۶۸
باخت:
۱۹۷۴
مساوی:
۱۲۹۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
گارسیا لورکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۴۴۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 33
  ۳۳ بار قهرمانی
 • 27
  ۲۷ بار دومی
 • 36
  ۳۶ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر