پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری شیش
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۳۴۵۵
برد:
۱۲۸۱
باخت:
۱۸۷۸
مساوی:
۱۲۷۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
شیش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۴/۰۷
تعداد بازدید:
۴۱۸۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر