پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری گارسیا لورکا
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۴۲۰۶
برد:
۱۴۸۹
باخت:
۲۳۳۷
مساوی:
۱۳۵۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
گارسیا لورکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۴۸۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 38
  ۳۸ بار قهرمانی
 • 31
  ۳۱ بار دومی
 • 39
  ۳۹ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای