پروفایل طرفداران عقاب به مربیگری گارسیا لورکا
طرفداران عقاب
امتیاز کل :
۳۹۱۷
برد:
۱۴۳۰
باخت:
۲۱۰۶
مساوی:
۱۳۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
گارسیا لورکا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تعداد بازدید:
۴۶۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 34
  ۳۴ بار قهرمانی
 • 30
  ۳۰ بار دومی
 • 38
  ۳۸ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب