پروفایل آرســــنـال به مربیگری آرسن ونگر
آرســــنـال
امتیاز کل :
۳۳۵۲
برد:
۵۷۰
باخت:
۴۵۰
مساوی:
۳۹۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
آرسن ونگر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۱۳
تعداد بازدید:
۱۰۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی