پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۵۰۷
برد:
۲۸۱۵
باخت:
۷۶۱
مساوی:
۶۷۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پاس کوتاه
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۲۱۱۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 51
    ۵۱ بار دومی
  • 37
    ۳۷ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب