پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۲۸۲
برد:
۲۷۷۶
باخت:
۷۲۳
مساوی:
۶۴۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تعداد بازدید:
۲۰۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 49
    ۴۹ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی