پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۳۹۰
برد:
۲۷۹۰
باخت:
۷۴۸
مساوی:
۶۶۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۳
تعداد بازدید:
۲۰۷۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 49
    ۴۹ بار دومی
  • 37
    ۳۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی