پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۱۷۸
برد:
۲۷۵۸
باخت:
۷۱۳
مساوی:
۶۳۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۲
تعداد بازدید:
۲۰۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 48
    ۴۸ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی