پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۰۹۶
برد:
۲۷۴۶
باخت:
۷۰۲
مساوی:
۶۲۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۰۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 47
    ۴۷ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی