پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۶۵۳
برد:
۲۸۵۶
باخت:
۷۹۰
مساوی:
۶۹۰
سیستم :
۲-۳-۵
استراتژی :
حمله
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۲۱۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 52
    ۵۲ بار دومی
  • 38
    ۳۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای