پروفایل عشق آ اس رم به مربیگری سعید
عشق آ اس رم
امتیاز کل :
۲۴۹۷
برد:
۴۰۲
باخت:
۴۰۸
مساوی:
۴۲۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
سعید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تعداد بازدید:
۵۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی