پروفایل پرسپولیس اسلام به مربیگری فرگوسن
پرسپولیس اسلام
امتیاز کل :
۳۹۳۰
برد:
۷۴۴
باخت:
۶۶۸
مساوی:
۴۹۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۳
تعداد بازدید:
۱۴۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 33
    ۳۳ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 29
    ۲۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب