پروفایل پرسپولیس اسلام به مربیگری فرگوسن
پرسپولیس اسلام
امتیاز کل :
۴۲۳۰
برد:
۷۹۶
باخت:
۷۱۵
مساوی:
۵۱۵
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۶
تعداد بازدید:
۱۴۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 35
    ۳۵ بار قهرمانی
  • 30
    ۳۰ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر