پروفایل پرسپولیس اسلام به مربیگری فرگوسن
پرسپولیس اسلام
امتیاز کل :
۴۰۶۱
برد:
۷۶۵
باخت:
۶۹۱
مساوی:
۵۰۳
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تعداد بازدید:
۱۴۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 34
    ۳۴ بار قهرمانی
  • 27
    ۲۷ بار دومی
  • 31
    ۳۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر