پروفایل پرسپولیس اسلام به مربیگری فرگوسن
پرسپولیس اسلام
امتیاز کل :
۳۸۲۴
برد:
۷۲۴
باخت:
۶۵۲
مساوی:
۴۸۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۱۹
تعداد بازدید:
۱۴۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 31
    ۳۱ بار قهرمانی
  • 25
    ۲۵ بار دومی
  • 29
    ۲۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی