پروفایل افسی چهل پنجاه به مربیگری پژمان
افسی چهل پنجاه
امتیاز کل :
۱۷۰۸
برد:
۳۴۳
باخت:
۱۹۰
مساوی:
۱۷۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
پژمان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۱۲/۱۰
تعداد بازدید:
۷۶۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط