پروفایل گرگ رویاها به مربیگری مردآهنی
گرگ رویاها
امتیاز کل :
۳۴۳۵
برد:
۱۷۴۵
باخت:
۹۹۷
مساوی:
۵۲۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
مردآهنی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۴۰۹۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی