پروفایل 42827 به مربیگری 392943
42827
امتیاز کل :
۳۲۵
برد:
۱۶۹
باخت:
۳۸
مساوی:
۴۵
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
392943
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۰۷/۲۶
تعداد بازدید:
۱۲۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی