پروفایل !!13!! به مربیگری امید
!!13!!
امتیاز کل :
۴۱۱۸
برد:
۷۹۰
باخت:
۹۷۴
مساوی:
۵۳۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۳/۲۲
تعداد بازدید:
۲۸۲۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی