پروفایل اور وین به مربیگری خودم
اور وین
امتیاز کل :
۷۸۸۷
برد:
۵۹۷۹
باخت:
۱۶۷۶
مساوی:
۷۵۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
خودم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۶۷۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای