پروفایل سبزپوشان به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
سبزپوشان
امتیاز کل :
۷۷۳۰
برد:
۴۹۷۶
باخت:
۱۱۷۴
مساوی:
۷۱۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تعداد بازدید:
۴۰۱۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۶۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 74
    ۷۴ بار دومی
  • 79
    ۷۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی