پروفایل سبزپوشان به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
سبزپوشان
امتیاز کل :
۷۵۴۸
برد:
۴۹۴۴
باخت:
۱۱۴۵
مساوی:
۷۰۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۳۹۸۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۶۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 77
    ۷۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی