پروفایل سبزپوشان به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
سبزپوشان
امتیاز کل :
۷۶۷۷
برد:
۴۹۶۷
باخت:
۱۱۵۶
مساوی:
۷۰۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تعداد بازدید:
۴۰۰۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۶۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 74
    ۷۴ بار دومی
  • 79
    ۷۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب