پروفایل استقلال قیر به مربیگری شاید این جمعه بیاید .. شاید
استقلال قیر
امتیاز کل :
۷۶۱۳
برد:
۴۰۴۸
باخت:
۱۱۰۷
مساوی:
۶۲۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
شاید این جمعه بیاید .. شاید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۹۶۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 79
    ۷۹ بار دومی
  • 72
    ۷۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب