پروفایل استقلال قیر به مربیگری شاید این جمعه بیاید .. شاید
استقلال قیر
امتیاز کل :
۷۷۸۸
برد:
۴۱۰۶
باخت:
۱۱۲۸
مساوی:
۶۳۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
شاید این جمعه بیاید .. شاید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۹۸۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 80
    ۸۰ بار دومی
  • 72
    ۷۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی