پروفایل استقلال قیر به مربیگری شاید این جمعه بیاید .. شاید
استقلال قیر
امتیاز کل :
۷۹۶۴
برد:
۴۱۳۸
باخت:
۱۱۴۵
مساوی:
۶۴۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
شاید این جمعه بیاید .. شاید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۹۹۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 83
    ۸۳ بار دومی
  • 74
    ۷۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب