پروفایل میلآن میلآن به مربیگری میلو پلنگ
میلآن میلآن
امتیاز کل :
۶۲۶۹
برد:
۱۱۴۶
باخت:
۹۹۴
مساوی:
۸۱۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلو پلنگ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۲/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۱۴۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 43
    ۴۳ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی