پروفایل بارباسلونا به مربیگری گاس مومو
بارباسلونا
امتیاز کل :
۴۹۱۹
برد:
۱۰۸۷
باخت:
۵۷۲
مساوی:
۵۲۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
گاس مومو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۱۷
تعداد بازدید:
۵۵۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!