پروفایل فولاد مبارکه سپاهان به مربیگری Ⱥᴌį
فولاد مبارکه سپاهان
امتیاز کل :
۳۶۰۱
برد:
۲۵۰۳
باخت:
۴۷۴
مساوی:
۴۰۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
Ⱥᴌį
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۲/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۱۸
تعداد بازدید:
۱۲۱۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر