پروفایل @@@@12 به مربیگری بهنام
@@@@12
امتیاز کل :
۵۲۳۶
برد:
۸۵۶
باخت:
۷۸۴
مساوی:
۴۹۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۲/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 42
    ۴۲ بار قهرمانی
  • 41
    ۴۱ بار دومی
  • 39
    ۳۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی