پروفایل @@@@12 به مربیگری بهنام
@@@@12
امتیاز کل :
۵۰۷۹
برد:
۸۲۹
باخت:
۷۶۰
مساوی:
۴۷۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
بهنام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۲/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۲
تعداد بازدید:
۳۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 40
    ۴۰ بار قهرمانی
  • 41
    ۴۱ بار دومی
  • 38
    ۳۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر