پروفایل سمیرم من به مربیگری فروشی
سمیرم من
امتیاز کل :
۷۳۶۴
برد:
۷۸۲۲
باخت:
۱۱۵۸
مساوی:
۱۳۴۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۱۱۶۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 77
    ۷۷ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی