پروفایل سمیرم من به مربیگری فروشی
سمیرم من
امتیاز کل :
۷۲۱۰
برد:
۷۶۳۴
باخت:
۱۱۳۵
مساوی:
۱۳۲۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
تعداد بازدید:
۱۱۴۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 77
    ۷۷ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی