پروفایل سمیرم من به مربیگری فروشی
سمیرم من
امتیاز کل :
۷۵۲۵
برد:
۸۰۱۳
باخت:
۱۱۸۶
مساوی:
۱۳۶۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۱۱۹۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی