پروفایل اینتر میلان به مربیگری نوید
اینتر میلان
امتیاز کل :
۵۷۴۶
برد:
۲۷۸۸
باخت:
۹۸۲
مساوی:
۷۲۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
نوید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۱۳۲۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی