پروفایل شکوه ایران زمی به مربیگری شیدا جون
شکوه ایران زمی
امتیاز کل :
۲۲۹۹
برد:
۷۱۹
باخت:
۳۵۶
مساوی:
۲۳۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
شیدا جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تعداد بازدید:
۴۶۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 24
    ۲۴ بار قهرمانی
  • 22
    ۲۲ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی