پروفایل شکوه ایران زمی به مربیگری شیدا جون
شکوه ایران زمی
امتیاز کل :
۲۳۹۳
برد:
۷۳۷
باخت:
۳۷۲
مساوی:
۲۴۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
شیدا جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تعداد بازدید:
۴۷۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 22
    ۲۲ بار دومی
  • 11
    ۱۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب