پروفایل شکوه ایران زمی به مربیگری شیدا جون
شکوه ایران زمی
امتیاز کل :
۲۹۸۰
برد:
۸۴۱
باخت:
۴۶۵
مساوی:
۳۰۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
شیدا جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۵۰۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 31
    ۳۱ بار قهرمانی
  • 26
    ۲۶ بار دومی
  • 16
    ۱۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب