پروفایل شکوه ایران زمی به مربیگری شیدا جون
شکوه ایران زمی
امتیاز کل :
۲۵۳۸
برد:
۷۶۴
باخت:
۳۹۶
مساوی:
۲۶۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
شیدا جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تعداد بازدید:
۴۸۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 27
    ۲۷ بار قهرمانی
  • 22
    ۲۲ بار دومی
  • 13
    ۱۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی