پروفایل شکوه ایران زمی به مربیگری شیدا جون
شکوه ایران زمی
امتیاز کل :
۲۶۴۶
برد:
۷۸۳
باخت:
۴۱۹
مساوی:
۲۷۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
شیدا جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
تعداد بازدید:
۴۹۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 29
    ۲۹ بار قهرمانی
  • 22
    ۲۲ بار دومی
  • 14
    ۱۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب