پروفایل شکوه ایران زمی به مربیگری شیدا جون
شکوه ایران زمی
امتیاز کل :
۲۸۲۰
برد:
۸۱۴
باخت:
۴۴۴
مساوی:
۲۹۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
شیدا جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۵۰۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 29
    ۲۹ بار قهرمانی
  • 25
    ۲۵ بار دومی
  • 15
    ۱۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی