پروفایل آث کردستان به مربیگری شاه عقرب
آث کردستان
امتیاز کل :
۷۹۱۳
برد:
۲۳۷۲
باخت:
۱۱۹۷
مساوی:
۱۰۲۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
شاه عقرب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۵۸۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 84
    ۸۴ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب