پروفایل آث کردستان به مربیگری شاه عقرب
آث کردستان
امتیاز کل :
۷۷۴۴
برد:
۲۳۳۵
باخت:
۱۱۷۵
مساوی:
۱۰۱۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
شاه عقرب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۵۶۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر