پروفایل دی جی پوریا به مربیگری الهام
دی جی پوریا
امتیاز کل :
۲۷۳۸
برد:
۴۲۳
باخت:
۴۷۲
مساوی:
۳۷۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
حمله
الهام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۲/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۵۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی