پروفایل دیکتاتور رشت به مربیگری 卐卐هیتلر卐卐
دیکتاتور رشت
امتیاز کل :
۲۸۳۰
برد:
۴۶۱
باخت:
۵۱۹
مساوی:
۳۴۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
卐卐هیتلر卐卐
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۲/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۴۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 23
    ۲۳ بار قهرمانی
  • 24
    ۲۴ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب