پروفایل انصار10 به مربیگری میلاد
انصار10
امتیاز کل :
۲۹۵۰
برد:
۴۹۵
باخت:
۶۲۸
مساوی:
۴۶۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
میلاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
تعداد بازدید:
۲۸۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 21
    ۲۱ بار قهرمانی
  • 24
    ۲۴ بار دومی
  • 21
    ۲۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی