پروفایل انصار10 به مربیگری میلاد
انصار10
امتیاز کل :
۲۷۱۷
برد:
۴۵۴
باخت:
۵۷۴
مساوی:
۴۲۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
میلاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۲۶۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۳
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 19
    ۱۹ بار قهرمانی
  • 23
    ۲۳ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی