پروفایل انصار10 به مربیگری میلاد
انصار10
امتیاز کل :
۲۷۸۸
برد:
۴۶۳
باخت:
۵۹۴
مساوی:
۴۴۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
سانتر
میلاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تعداد بازدید:
۲۷۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۳
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 19
    ۱۹ بار قهرمانی
  • 23
    ۲۳ بار دومی
  • 21
    ۲۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی