پروفایل انصار10 به مربیگری میلاد
انصار10
امتیاز کل :
۳۰۹۶
برد:
۵۱۳
باخت:
۷۲۳
مساوی:
۵۰۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
میلاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۳
تعداد بازدید:
۳۰۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 22
    ۲۲ بار قهرمانی
  • 24
    ۲۴ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی