پروفایل پرسپولیس دایی به مربیگری پسر آفتاب
پرسپولیس دایی
امتیاز کل :
۶۰۷۷
برد:
۷۶۷۵
باخت:
۱۰۴۵
مساوی:
۴۸۷
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
پاس بلند
پسر آفتاب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۴۹۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 40
    ۴۰ بار دومی
  • 33
    ۳۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای