پروفایل پرسپولیس دایی به مربیگری پسر آفتاب
پرسپولیس دایی
امتیاز کل :
۶۲۳۳
برد:
۷۹۱۷
باخت:
۱۰۷۱
مساوی:
۴۹۰
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
پاس بلند
پسر آفتاب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۵۰۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 40
    ۴۰ بار دومی
  • 34
    ۳۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب