پروفایل پرسپولیس دایی به مربیگری پسر آفتاب
پرسپولیس دایی
امتیاز کل :
۵۸۹۰
برد:
۷۴۱۳
باخت:
۱۰۲۶
مساوی:
۴۸۱
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
حمله
پسر آفتاب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۴۹۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 38
    ۳۸ بار دومی
  • 31
    ۳۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی