پروفایل پرسپولیس دایی به مربیگری پسر آفتاب
پرسپولیس دایی
امتیاز کل :
۵۷۲۷
برد:
۷۲۰۲
باخت:
۱۰۰۴
مساوی:
۴۷۷
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
حمله
پسر آفتاب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۴۸۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 37
    ۳۷ بار دومی
  • 30
    ۳۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی