پروفایل موج خروشانسرخ به مربیگری Armin Van Buuren
موج خروشانسرخ
امتیاز کل :
۲۶۰۸
برد:
۱۹۱۴
باخت:
۵۱۰
مساوی:
۵۷۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Armin Van Buuren
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
تعداد بازدید:
۴۶۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی