پروفایل #علیرضا# به مربیگری حسین
#علیرضا#
امتیاز کل :
۴۰۸۰
برد:
۸۷۲
باخت:
۳۲۱۳
مساوی:
۱۱۴۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۱/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۹/۰۳
تعداد بازدید:
۹۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر