پروفایل س اس به مربیگری علی
س اس
امتیاز کل :
۷۸۶۸
برد:
۷۵۴۴
باخت:
۱۲۴۲
مساوی:
۶۴۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۲۲۴۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 83
    ۸۳ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی