پروفایل س اس به مربیگری علی
س اس
امتیاز کل :
۷۷۴۴
برد:
۷۵۰۸
باخت:
۱۲۱۲
مساوی:
۶۳۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۲۲۲۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 83
    ۸۳ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای