پروفایل س اس به مربیگری علی
س اس
امتیاز کل :
۸۰۷۷
برد:
۷۵۸۳
باخت:
۱۲۵۸
مساوی:
۶۴۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تعداد بازدید:
۲۲۶۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 85
    ۸۵ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی