پروفایل س اس به مربیگری علی
س اس
امتیاز کل :
۷۵۹۰
برد:
۷۳۴۰
باخت:
۱۱۸۴
مساوی:
۶۲۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۲۲۱۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 82
    ۸۲ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای