پروفایل دل استقلالی به مربیگری پیمان
دل استقلالی
امتیاز کل :
۶۵۳۳
برد:
۳۵۷۰
باخت:
۲۶۹۹
مساوی:
۲۱۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
پیمان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۰/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۷۹۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 56
    ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی