پروفایل بویا کلاب به مربیگری پویا
بویا کلاب
امتیاز کل :
۹۵۵
برد:
۱۶۴
باخت:
۱۳۹
مساوی:
۱۲۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
پویا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۰/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۱/۱۳
تعداد بازدید:
۶۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط