پروفایل پآتزا اینتر به مربیگری ♥ȿħдЯίƑ♥
پآتزا اینتر
امتیاز کل :
۴۶۰۶
برد:
۳۰۳۱
باخت:
۶۹۹
مساوی:
۷۰۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
♥ȿħдЯίƑ♥
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۰/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۱۴
تعداد بازدید:
۱۱۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی