پروفایل علی اس تقلال به مربیگری علی نوید
علی اس تقلال
امتیاز کل :
۸۹۰
برد:
۱۵۰
باخت:
۱۲۵
مساوی:
۱۰۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
علی نوید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۹/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۴۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط