پروفایل پیام نورنهاوند به مربیگری اسماعیل
پیام نورنهاوند
امتیاز کل :
۷۶۵۳
برد:
۱۳۶۰
باخت:
۱۰۱۷
مساوی:
۷۳۴
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
اسماعیل
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تعداد بازدید:
۲۱۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 75
  ۷۵ بار قهرمانی
 • 63
  ۶۳ بار دومی
 • 49
  ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی