پروفایل پیام نورنهاوند به مربیگری اسماعیل
پیام نورنهاوند
امتیاز کل :
۷۴۶۸
برد:
۱۳۲۶
باخت:
۹۹۴
مساوی:
۷۲۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
اسماعیل
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۱۹۹۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 73
  ۷۳ بار قهرمانی
 • 61
  ۶۱ بار دومی
 • 49
  ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب