پروفایل پرسپولیس پهل به مربیگری امیر
پرسپولیس پهل
امتیاز کل :
۷۴۴۸
برد:
۱۵۲۶
باخت:
۱۱۰۳
مساوی:
۵۷۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
تعداد بازدید:
۳۱۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 51
    ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب