پروفایل پرسپولیس پهل به مربیگری امیر
پرسپولیس پهل
امتیاز کل :
۷۶۱۳
برد:
۱۵۵۷
باخت:
۱۱۲۱
مساوی:
۵۷۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
تعداد بازدید:
۳۴۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای