پروفایل پرسپولیس پهل به مربیگری امیر
پرسپولیس پهل
امتیاز کل :
۷۰۱۲
برد:
۱۴۴۲
باخت:
۱۰۲۱
مساوی:
۵۴۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
امیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تعداد بازدید:
۲۷۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 70
    ۷۰ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای