پروفایل پرسپولیس پهل به مربیگری امیر
پرسپولیس پهل
امتیاز کل :
۶۹۲۱
برد:
۱۴۲۵
باخت:
۱۰۰۸
مساوی:
۵۴۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
امیر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۷۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای